BỆNH VIỆN - TRƯỜNG HỌC

Công trình phòng khám tư nhân- 160 Lê Hồng Phong